T-ASE Reviewer Honor Roll

 

T-ASE Reviewer Honor Roll

 

Reviewer Name

Paper Reviews Completed

Avg. R-Score

Avg. Time

Basile , Francesco

8

2.72

18.00

Cappelleri , David

6

2.77

29.00

Chan , Wai Kin (Victor)

7

2.83

26.00

Hu , Zhen

5

2.20

29.00

Jia , Qing-Shan

5

2.90

22.00

Li , Congbo

5

2.50

16.00

Li , Lin

9

2.75

24.00

Li , Jingshan

7

2.75

31.00

Liu , Jian

6

3.00

25.00

Mahulea , Cristian

6

2.88

30.00

Marvel , Jeremy

8

2.62

27.00

Rakotondrabe , Micky

5

3.00

20.00

Sun , Dong

5

2.75

20.00

Takai , Shigemasa

6

2.70

29.00

Tilbury , Dawn

6

3.00

20.00

Volkmar , Eichhorn

5

2.66

10.00

Wang , Jianwu

7

2.75

14.00

Zhou , Qiang

6

 

23.00